Powerd by:zanesljivo AMIS
©2000-08:
DVŠ Skipper Marina

Razpis

1. ime, datum, kraj in organizator regate

IME REGATE: POKAL ONE VICTORY
DATUM REGATE: 24. maj 2008
KRAJ REGATE: Izola in slovensko morje
ORGANIZATOR: Društvo vodnih športov Skipper - Marina, Limbuško nabrežje 2, 2341 Limbuš

2. pravila

2.1. Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
2.2. Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije:
- Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS,
- Pravilnik o reklamiranju,
- Pravilnik o registracijah in prestopih tekmovalcev,
- Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije
2.3. Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno slovensko besedilo.

3. oglaševanje

3.1. Prireditev je kategorije “C” .
3.2. Organizator si pridržuje pravico, skladno z Jadralnimi regatnimi pravili, da od udeležencev zahteva namestitev reklame morebitnega sponzorja na boku jadrnice (sprednjih 20 oziroma 25 % dolžine trupa).

4. primernost in prijava

4.1. Regata za pokal One Victory je odprta za vse jadrnice odprtih razredov in vzporedno ORC-club.
4.2. Pravico nastopanja imajo vse jadrnice, ki so registrirane pri JZS oz. pri kateri koli drugi nacionalni zvezi.
4.3. Vsi krmarji ter vsaj 60% posadke (vštevši krmarja) morajo ob prijavi predložiti veljavno verifikacijsko izkaznico JZS ali katere druge nacionalne zveze.
4.4. Jadrnice razreda ORC-club morajo imeti veljaven ORC certifikat za leto 2008.
4.5. Jadrnice, ki izobešajo reklamo po lastni izbiri morajo imeti veljavno dovoljenje za oglaševanje svoje nacionalne jadralne zveze ali preko organizatorja plačatiJZS takso definirano s Pravilnikom o reklamiranju.
4.6. Primerne jadrnice morajo oddati izpolnjeno prijavnico:
- preko spleta
- preko el.pošte: informacije@yacht-club-skipper.si
- po faksu: +386 2 47 02 404
- po pošti na naslov organizatorja s priporočeno pošiljko
najkasneje do petka 23. maja 2008.
4.7. Pozne prijave bodo sprejete ob plačilu pozne višje štartnine.
4.8. Zadnji rok za prijavo ter plačilo štartnine je v soboto 24. maja 2008 do 9:30.

5. tekmovalni razredi

Razpisani so naslednji jadralni tekmovalni razredi:

  • razred OPEN glede na dolžino LOA, kot sledi:

razred

dolžina (LOA)

min. št. posadke

maxi

nad 16,00 m

10

zero

13,51 do 16,00 m

9

alfa

12,01 do 13,50 m

7

bravo

11,01 do 12,00 m

6

charli

10,26 do 11,00 m

5

delta

9,51 do 10,25 m

4

echo

8,76 do 9,50 m

4

foxtrot

7,81 do 8,75 m

3

golf

6,81 do 7,81 m

3

hotel

do 6,80 m

2

Jadrnice se razvrščajo v vrsto “potovalne” in “regatne” skladno s pravilnikom za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS.

Če bodo v posameznem razredu prijavljene manj kot tri jadrnice, bo ta priključen najbližjemu daljšemu razredu. Združena bosta največ po dva sosednja razreda. Regatne in potovalne jadrnice med sabo ne bodo združevane.

  • razred ORC glede na GPH, kot sledi:

razred

GPH min.

GPH max.

A

475,0

609,9

B

610,0

639,9

C

640,0

ni omejitve

6. startnina

Startnino se lahko plača na transakcijski račun št.SI56 1934 0500 7106 663 do vključno četrtka, 22. maja 2008 ali z gotovino na prijavnem mestu v okviru rokov za prijavo, ki so razvidni iz sporeda (točka 4 tega razpisa).

Startnina znaša:

  • za jadrnice dolžine nad 12,01 m 55,00 EUR,
  • za jadrnice dolžine 8,76 m do 12,00 m 45,00 EUR ter
  • za jadrnice dolžine do 8,75 m 35,00 EUR

Pozna startnina znaša (za vse, ki se prijavijo na dan regate v okviru rokov navedenih v sporedu - plačilo ob prijavi):

  • za jadrnice dolžine nad 12,01 m 65,00 EUR,
  • za jadrnice dolžine 8,76 m do 12,00 m 55,00 EUR ter
  • za jadrnice dolžine do 8,75 m 45,00 EUR

7. spored tekmovanja

glej prilogo

8. meritve

8.1. Vsaka jadrnica razreda ORC-club mora dostaviti veljaven certifikat o meritvah najkasneje do konca prijav, ki je 19. aprila 2008 ob 10:00.
8.2. Organizatorji lahko premerijo ali preverijo katerokoli jadrnico in/ali njeno opremo in jadra pred, med ali po regati.

9. regatna navodila

Regatna navodila bodo na voljo na spletni strani www.yacht-club-skipper/one vitory 08/regatna navodila ter ob potrditvi prijave in plačilu štartnine v regatni pisarni.

10. kraj prireditve

10.1. Prireditev bo potekala v akvatoriju med Koprom in Portorožem s startnim in ciljnim področjem pred Izolo.
10.2. Regatna pisarna bo v lokalu Hangar v izolski marini.
10.3. V prilogi je prikazana lokacija regatnih polj.

12. sistem kaznovanja

Jadrnica se lahko za prekršek iz 2. dela jadralnih regatnih pravil odkupi v skladu s pravili 44.1 in 44.2.

13. točkovanje

13.1. Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz dodatka A.
13.2. Predvidena sta dva plova. Regata bo veljavna, če bo končan en plov.

14. radijske zveze

14.1. Jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati nobenih radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev veljat tudi za mobilne telefone.
14.2. Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, lahko regatni odbor uporabi VHF kanal 69 za sporočanje številk na jadru ali premcu jadrnic, ki so bile OCS. Uporaba VHF zveze oz. napaka pri oddaji s strani Regatnega odbora, se ne bo smatrala kot veljaven razlog za protest ali zahtevek za nadomestilo v nobenem primeru.

15. nagrade

15.1. Nagrajene bodo:
- prva jadrnica v konkurenci potovalnih jadrnic,
- prva jadrnica v konkurenci regatnih jadrnic,
- prva jadrnica, če sta prijavljene dve jadrnice v posameznem razredu,
- prvi dve jadrnici, če je prijavljenih od tri do pet jadrnic v posameznem razredu,
- prve tri jadrnice, če je prijavljnih šest ali več jadrnic v posameznem razredu,
15.2. Podelitev nagrad bo v soboto 24. maja 2008 na pogostitvi vseh udeležencev lokalu Hangar v izolski marini

16. odklonitev idgovornosti

Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej pravilo 4: Odločitev za tekmovanje. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati.

17. zavarovanje

Vse nastopajoče jadrnice morajo imeti ustrezno zavarovalno polico za kritje škode povzročene tretji osebi v znesku najmanj 500.000 EUR. Zavarovalna polica mora kriti tudi udeležbo na regatah in jo je potrebno ob prijavi predložiti organizatorju na vpogled ali posredovati ustrezno kopijo.

18. dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju regate.

 

[One Victory '08] [Razpis] [Regatna navodila] [Rezultati] [Prijavnica] [Galerija] [Zgodovina] [Organizator]