Pomorska radiotelefonija

 

RADIO  SLUŽBA

Radio služba se vršˇi na plovilih in obalnih radijskih postajah.

Osnovni namen pomorske radio službe je pomoč pri vzpostavljanje radijskih zvez med ladijskimi in  obalnimi ter med samimi ladijskimi radijskimi postajami. Tako radijske postaje na kopnem, kot na ladjah morajo skladno s konvencijo SOLAS (Safety of Life at  Sea) in mednarodnim pravilnikom o radijskem prometu vršiti službo bdenja. Na Jadranu se služba bdenja odvija na VHF kanalu 16 oziroma na VHF kanalu 70 za  plovila opremljena z DSC VHF napravami (DSC = digital selective call) - oziroma  z GMDSS opremo.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)

Naloga GMDSS, ali  svetovnega pomorskega sistema reševanja in varnosti, je čim hitrejše obveščanje centrov za iskanje in reševanje (SAR) o plovilih v stiski in alarmiranje plovil  v njihovi bližini, ter usklajevanje njihovih operacij. Vse takšne reševalne  operacije vodi pomorski center za reševanje (MRCC = Maritime Rescue and  Coordination Centre).

Sistem GMDSS uporablja satelitske in zemeljske komunikacijske zveze in omogoča  naslednje:

 • pošiljanje sporočila o nujnosti v smeri plovilo - kopno z najmanj dvema medsebojno neodvisnima  sistemoma
 • odpošiljanje in  sprejemanje sporočila o nujnosti v smeri plovilo -  plovilo
 • sprejem sporočila o  nujnosti s kopnega na plovilo
 • odpošiljanje in  sprejemanje sporočil v akcijah iskanja in reševanja
 • odpošiljanje in  sprejemanje sporočil na mestu dogajanja
 • odpošiljanje in  sprejemanje signala lociranja
 • sprejemanje pomorskih  varnostnih sporočil
 • odpošiljanje splošnih  sporočil obalnim radijskim postajam in sprejem le teh

OBVEZNA  OPREMA

Opremljenost plovila je  odvisna od njegovega področja plovbe in je definirana s konvencijo  SOLAS.

Opisali bomo opremo za področje A1 (cona plovbe do 30 milj od obale, velja za konvencijske barke po SOLAS-u do 500 BRT). To je področje znotraj dometa obalnih radijskih postaj v katerem je  mogoče sporočanje nevarnosti DSC.

Obvezna  oprema:

 •   VHF-DSC sprejemnik in oddajnik (dupliciran)
 •   NAVTEX
 • EPIRB
 • SART
 •   emergency  VHF (za komunikacijo med reševanjem)

NAVTEX

Navtex je mednarodna radio služba za direkten avtomatski sprejem navigacijskih in meteoroloških podatkov in nujnih sporočil za plovila. Navtex dopolnjuje in opravlja GMDSS in WWNWS (Svetovna služba navigacijskih obvestil). Navtex postaje oddajajo vremenska in varnostna sporočila in opozorila po celem svetu, z dometom do 150 NM od obale na frekvenci 518  kHz. Svet je razdeljen na cone iz katerih dobivamo varnostne informacije avtomatično, ko se nahajamo na njihovem območju.

EPIRB in SART

EPIRB je naprava, katere signal potuje preko satelitov COSPAS - SARSAT na frekvencah 121,5 MHz in 406 MHz ter preko satelitov INMARSAT na frekvenci 1,6 GHz, ki z dopplerjevim efektom določijo pozicijo in jo posredujejo zemeljski postaji. Natančnost pozicije je znotraj radija 2 NM.

Novejša različica EPIRBa je GPIRB, ki ima vgrajen GPS in s signalom pošilja svojo pozicijo z natančnostjo v radiju 10 m.

Naprava SART deluje na frekvenci 9,5 GHz in oddaja signal, ki ga zazna radar dugega plovila v dometu do 5 NM in letalo v dometu do 10 NM

DSC

je osnovni del zemeljskega sistema GMDSS in služi kot dodatek k VHF, MF in HF radiotelefoniji. DSC je svetovni  standart za selektivno in cirkularno oddajanje v smeri: plovilo - obala, obala -  plovilo in plovilo - plovilo.

MMSI (Maritime Mobile  Service Identity)

je devetmestno število s katerim se prepoznavajo radijske postaje in plovila v sistemu GMDSS. (v Slovenija ima luška  kapitanija Koper ima MMSI: 002780200, na Hrvaškem SPLITRADIO  002380100).

OBVEZNOST UPORABE  GMDSS

Uporabo GMDSS bo obvezna po letu 2005. Do takrat ostaja v uporabi tudi klasična radiotelefonija. To pomeni, da se za plovila s klasično VHF postajo (nekonvencijska ali NON SOLAS plovila) vršijo službo bdenja na kanalu 16 VHF.

SIGNALI IN SPOROČILA

Signal za varnost je ”SECURITE” (fr. varnost). Oddaja ga npr. plovilo, ki je v morju opazilo za plovbo nevaren predmet, plovilo, ki poroča o hudi neviht, pogosto pa ga  zasledimo na italijanskih obalnih radijskih postajah, ki opozarjajo na bližajoče ali možne nevihte.

Signal za nujnost je ”PAN” (fr. “panne” = biti v težavah). Oddaja ga običajno plovilo v težavah -npr. težek bolnik na plovilu, človek v morju, okvara  plovila...

Signal za nevarnost je ”MAYDAY” (izhaja iz fr. ”m'aider” = pomagajte mi). Oddaja ga npr. potapljajoča se ladja, ki nujno potrebuje pomoč.

Vsak signal se odda z  večkratnim ponavljanjem, signalu sledi sporočilo.

POSTOPEK ODDAJE SIGNALA IN SPOROČILA VARNOSTI (primer)

-  securite, securite, securite
-  vsem  barkam
-  tukaj Odjana
-  pred vhodom v Koprsko luko  na poziciji 45°34´N 13°42´E plava tik pod morsko gladino ladijski kontejner

POSTOPEK ODDAJE SIGNALA IN SPOROČILA NUJNOSTI (primer)

-  pan pan, pan pan, pan pan
-  vsem  barkam
- tukaj Stribog, pozicija ob 13:50 UTC*, 45°20´N 13°28´E
-  član posadke v  morju
- sprejem

POSTOPEK ODDAJE SIGNALA IN SPOROČILA NEVARNOSTI (primer)

-  mayday, mayday, mayday
-  tukaj Lucifer, Lucifer, Lucifer
-  mayday Lucifer pozicija ob  9:17 UTC*, 45°30´20”N 13°32´E
-  odlomljena kobilica, voda vdira v barko

POSTOPEK ODDAJE SIGNALA IN SPOROČILA ZA PRENEHANJE NEVARNOSTI (primer)

- mayday, vsem barkam, vsem  barka, vsem barkam
- tukaj Lucifer (barka ki  oddaja sporočilo - ni nujno barka, ki je bila v nevarnosti) ob 9:55 UTC*
-  Lucifer (barka, ki je bila  v nevarnosti) silence fini

*UTC - Universal Time Coordinated ; razlika s  CET (Central European Time), ki velja pri nas je pozimi UTC = CET - 1 ura,  poleti pa UTC = CET - 2 uri

MEDNARODNA TABELA ZA ČRKOVANJE ČRK IN  ŠTEVILK

A - alfa

N -  November

0 -  Nadazero

B - beta

O - Oscar

1 -  Unaone

C -  Charlie

P - Papa

2 -  Bissotwo

E - Echo

Q -  Quebec

3 -  Terrathree

F -  Foxtrot

R - Romeo

4 -  Kartefour

G - Golf

S -  Sierra

5 -  Pantefive

H - Hotel

T - Tango

6 -  Soxisix

I - India

U -  Uniform

7 -  Setteseven

J -  Juliett

V -  Victor

8 -  Oktoeight

K - Kilo

W -  Whiskey

9 -  Novenine

L - Lima

Y -  Yankee

M - Mike

Z - Zulu

 

PRIMER ČRKOVANJA PO MEDNARODNI TABELI (barka sporoča drugi barki svojo pozicijo - zaradi boljšega razumevanja črkuje  zemljepisno ime)

-  približujem se rtiču  Ronek
 Romeo,  Oscar, November, Echo, Kilo

 

OBALNE RADIJSKE POSTAJE, NJIHOVE FREKVENCE, NAVIGACIJSKA OPOZIRILA IN VREMENSKA POROČILA